Převzetí, vrácení a reklamace zboží

Převzetí a reklamace u přepravce - PPL

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Obsah zásilky zkontrolujte PO ODJEZDU řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

V případě nepřevzetí zboží kupujícím má prodávající právo účtovat kupujícímu náklady spojené s vychystáním a doručením zboží ve výši 10% z celkové výše objednávky.

Vrácení a reklamace zboží u prodejce

Zboží je možno vrátit (v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. 9. 2000) do 14-ti dnů od převzetí a to bez udání důvodu. Tuto skutečnost ohlásí kupující prodávajícímu předem e-mailem a zašle zboží zpět na adresu odesílatele. Finanční částka bude prodávajícím vrácena na účet kupujícího neprodleně po obdržení zboží. Zboží vrácené formou dobírky nebude prodejcem převzato.

Bez udání důvodu je možné vzít zpět jen zboží, které je zasláno v neporušených a neotevřených obalech, tj. přesně tak, jak bylo expedováno. Potraviny a kosmetiku po otevření je možné vracet jen s ohledem na důvodné reklamační důvody (špatná kvalita nebo vady výrobku).

Reklamační formulář