DORIS Šumperk nabízí výukové ekologické programy pro děti i dospělé.

Šumperští dobře znají tradiční velké akce v parku spojené s oslavou Dne Země, Vody, Medový Den a další drobnější akce, na které dodáváme biopotraviny.

Středisko volného času nebo také Doriska, jak se jí lidově říká, každoročně zajišťuje ekologické a rukodělné aktivity pro nejmenší na Bioslavnostech. Ty pořádá PROBIO vždy druhou červencovou sobotu ve Starém Městě. Naše bio suroviny tak putují do balíčků na PROBIOlogický oběd či PROmüssli si bio snídani, krmení pro ptáčky na zimu a ze zbylých obalů Biolinie krabiček si děti vyrábí zápisníky, peněženky či jiné pomůcky. Chceme děti podpořit v ekologickém smýšlení a ukázat jim, že se dá využít i to, co by jiní hodili rovnou do koše.

SVČ DORIS má své druhé působiště na Švagrově, kde poskytuje vzdělávací pobyty s cílem naučit děti a mládež zodpovědnému přístupu a chování k životnímu prostředí. Areál leží v CHKO Jeseníky a celý provoz centra je ekologický – počínaje stavbou a vybavením v přírodním stylu, biologickou čističkou odpadních vod, vytápěním z ekologických zdrojů a kuchyní s regionálními surovinami a biopotravinami.

www.doris.cz

Fotogalerie