S námi máte jistotu - PROBIO ručí za kvalitu

Datum: 22.8.2017

Zpět

Vážíme si důvěry, se kterou nakupujete naše biopotraviny.

Abyste se na naše výrobky mohli vždy spolehnout, věnujeme kontrole kvality maximum své péče a pozornosti. Naše firma prochází pravidelně mnoha přísnými certifikacemi a prověřováním kvality. Výrobky necháváme certifikovat nezávislou kontrolní organizací KEZ, certifikací IFS a navíc provádíme pravidelné rozbory vzorků v naší vlastní moderní laboratoři.

Dohledatelnost od vidlí až po vidličku

Každou dodávku surovin, která přijde k nám do firmy, nejprve důkladně testujeme v naší laboratoři.  Pak teprve následuje samotné zpracování v našich bio mlýnech a balírnách. Ještě než finální výrobek opustí naši firmu a vydá se k vám, odebíráme vzorky z každé výrobní šarže. Můžete si tak být jisti, že naše výroba je zcela transparentní a do 4 hod jsme schopni dohledat konkrétní původ jakéhokoliv našeho produktu. Ve stejném čase zjistíme všechny zákazníky, kam jsme daný produkt dodali. 

Jak si můžeme být jisti, že je surovina bio?

Každý dodavatel nám musí již při nabídce suroviny/výrobku předložit platný bio certifikát a specifikaci, která obsahuje základní informace o surovině. Současně požadujeme předložení analýz, které dokazují, že surovina splňuje všechny požadované normy stanovené zákonem. Máme navíc nastaven vlastní systém kontroly. Při každém dovozu suroviny měříme stanovené parametry v naší laboratoři a vybrané vzorky zasíláme do akreditovaných laboratoří.

Jak hlídáme obsah mykotoxinů (látek, které produkují plísně)?

Vlhkost patří k základním parametrům, které sledujeme při každém dovozu suroviny. Pokud je vlhkost na hranici povoleného limitu nebo vyšší, provedeme test na mykotoxiny. Vlhkost totiž může výrazně ovlivnit výskyt plísní. Je-li vlhkost a teplota vyšší, jedná se o ideální prostředí pro množení plísní. Farmáři i producenti mohou vlhkost ovlivnit správným zacházením při sklizni, posklizňové úpravě (sušením), převozu i uskladnění. Zákazníkům doporučujeme správné uchování v chladu a suchu.

Jak hlídáme přítomnost škůdců?

Přítomnost škůdců v dovezené surovině zjišťujeme několikrát zejména senzoricky (pozorování okem vyškoleným personálem), a to při dovozu, skladování i výrobě. Požraná zrna jsou jedním ze znaků přítomnosti škůdce. V takovém případě surovinu zamrazíme nebo ošetříme vakuováním. Následně ji vyčistíme na mlýně, aby nám zůstala jen zdravá zrna. V případě mouk čistění provádíme prosevem. Zbytky z čištění likvidujeme spalováním.

Fotogalerie