Bojíte se plísní v biopotravinách? Není důvod.

Datum: 2.5.2018

Zpět

Ekologicky pěstované obiloviny mají obvykle nižší nebo srovnatelnou úroveň kontaminace plísněmi jako obiloviny pěstované konvenčně.

Vyšší obsah mykotoxinů v biopotravinách je mýtus

Veřejnost vnímá ekologické zemědělství zejména jako způsob hospodaření nepoužívající minerální hnojiva a pesticidy. I když to zdaleka není jediný rozdíl, právě toto zjednodušení vede často k otázce, jak je na tom ekologická produkce obilovin z pohledu kontaminace mykotoxiny (Mykotoxiny jsou škodlivé látky produkované plísněmi). Na první pohled logický dotaz vychází z předpokladu, že není-li použit chemický fungicidní přípravek na ochranu obilovin, nutně musí dojít ke zvýšení  napadení mykotoxiny. Tento předpoklad však nebyl nikdy potvrzen. Mykotoxiny se mouhou vyskytnout jak v konvenčně tak ekologicky pěstovaných plodinách. 

Srovnání kontaminace BIO a konvenční produkce obilovin mykotoxiny v zahraničí

Porovnávání kontaminace ekologické a konvenční produkce obilovin mykotoxiny není nové téma. Zejména v zemích s delší ekozemědělskou historií a většími plochami orné půdy v ekologickém systému hospodaření bylo již opublikováno mnoho vědeckých prací. Závěry, ke kterým došly, nejsou jednotné a je možné je rozdělit na dvě skupiny: Zatímco některé studie žádný rozdíl v úrovni kontaminace mezi ekologicky a konvenčně pěstovanými obilovinami neprokázaly, jiné potvrdily nižší kontaminaci u ekologicky pěstovaných obilovin.

Proč jsou ekologicky pěstované obiloviny vůči mykotoxinům odolnější?

Napadení plodin plísněmi má za následek celá řada faktorů. Mezi nejvýznamnější patří počasí, a to zejména delší vlhké období v době kvetení obilovin a pak také těsně před sklizní. Kromě počasí má významný vliv předplodina, způsob zpracování půdy, stupeň odolnosti/náchylnosti dané odrůdy, úroveň výživy porostu a jeho celková kondice a další.

Konvenční zemědělství spoléhající na chemickou ochranu rostlin zapomíná na přirozené tradiční postupy, které se v ekologickém zemědělství využívají a hrají významnou roli při prevenci proti napadení plísněmi. Mezi ty nejdůležitější patří osevní postupy - přirozené střídání plodin na poli tak, aby se neopakovaly na stejném místě každý rok stejné druhy. Díky osevnímu postupu je půda přirozeně obohacována o živiny, ozdravována a zamezuje šíření chorob i škůdců.

Ekologicky pěstované plodiny jsou přirozeně zdravější a silnější a dokáží se proti napadení plísněmi samy bránit. Bylo prokázáno, že chemikálie dodávané konvenčním plodinám snižují tuto přirozenou obranyschopnost plodin a tím se u nich může obsah mykotoxinů zvýšit.

Jak kontrolujeme výskyt mykotoxinů u nás v PROBIO?

Limity pro obsah mykotoxinů jsou stejné pro biopotraviny i konvenční produkty (dáno Nařízením Komise 1881/2006 ve znění pozdějších předpisů) a pohybují se v řádu μg/kg (ppb). Od roku 2014 testujeme přítomnost některých mykotoxinů pomocí ELISA metod v naší vlastní laboratoři. Sledujeme konkrétně obsah aflatoxinů, ochratoxinu A, DONu.

Celý text najdete v Zemědělec 37/2018

 

Fotogalerie