vÚžasu vychovává mladou generaci zodpovědně smýšlejících lidí

Lidé vÚžasu ve velmi krátké době založili lesní mateřskou školku, pořádají exkurze pro školy, letní tábory pro děti, seniory a pobyty pro celé rodiny.

Šumperský region naštěstí oplývá řadou lidí, kteří chtějí, umí, a navíc předávají svoje učení dalším. Mnozí z nich se věnují ekologii a osvětě, a učí děti a mládež novému myšlení s odpovědností za své činy. Přirozeně tak vznikl projekt "Vzdělávací ústav živých alternativních směrů“ vÚžasu v roce 2017.

Základnu vMaliní tvoří jurta, na kterou příznivci vÚžasu přispěli ve veřejné sbírce.

Vzdělávání vychází z prvků waldorfské pedagogiky a poslání vÚžasu souzní s posláním PROBIO. "Ukazujeme, že člověk je součástí velkého zázraku a může změnit své chování a myšlení tak, aby byl prospěšným pro další jeho součásti.“

www.vuzasu.cz

Fotogalerie