PRO - BIO, první český výrobce biopotravin » O nás » Projekt Člověk v tísni

PRO-BIO se stalo hlavním koordinátorem projektu ekologické zemědělství v Moldávii

 

Na jedné straně - každoroční 7-10 % narůstající poptávka po biopotravinách v Evropské unii, na straně druhé - Moldávie - země s čistou přírodou a potenciálem využívat svoji krajinu k šetrnému ekologickému hospodaření a výrobě biopotravin. Tyto dvě skutečnosti propojí následující rok projekt, který v rámci soutěže vyhlásila na jaře 2015 Česká rozvojová agentura Praha. Spolurealizátorem projektu je i humanitární nadace Člověk v tísni.

PRO-BIO – partner zájemců o ekologické zemědělství

Farma Ursu Ion Feodosie – slunečnice je jednou z hlavních plodin pěstovaných v MoldavskuRealizací projektu s názvem Podpora rozvoje ekologického zemědělství a obchodu s bioprodukty mezi Moldávií a Českou republikou se ujal největší český výrobce biopotravin společnost PRO-BIO, s.r.o. ze Starého Města pod Sněžníkem. Během ročního projektu předávají zástupci firmy PRO-BIO zájemcům o ekologické zemědělství informace, jak začít hospodařit ekologicky. Farmáři jsou seznamováni s principy ekologického zemědělství, s podmínkami vstupu do přechodného období a následného obdržení bio certifikátu. „Pravidelně zemědělcům poskytujeme konzultace, při kterých specialista na ekologické zemědělství prochází celý systém hospodaření (osevní postup, střídání plodin, regulace plevelů a škůdců apod.) Také se předávají praktické rady, jak pěstovat v moldavských podmínkách méně známe plodiny jako je pšenice špalda, oves nahý, pšenice dvouzrnka, cizrna atd. Součástí poradenství je také doporučení vhodné agrotechniky, způsobu sklizně a skladování. V neposlední řadě se farmářům nabízí možnost výkupu jejich bioprodukce firmou PRO-BIO, čímž získávají jistotu odbytu a tím i ekonomické rentability hospodaření. „Ekologické zemědělství vyžaduje vyšší podíl ruční práce, což také přispěje ke zvýšení zaměstnanosti na venkově“, vysvětluje Ing. Martin Hutař, zakladatel společnosti PRO-BIO.  

Pomoc rozvoje moldavského trhu s biopotravinami

Součástí projektu je pomoc s rozvojem moldavského trhu s biopotravinami a se zvýšením konkurencesProhlídka farmy CP Nord Flor – hlavním problémem farmy je nedostatek pracovníků z důvodu jejich migrace do zahraničíchopnosti moldavských bioproduktů. „Chceme podpořit motivaci zemědělců tím, že jim ukážeme, jakým způsobem biopotraviny prodávat. Proto zajistíme import 20 českých bioproduktů do Moldávie a pomůžeme s jejich propagací na moldavském trhu“, doplňuje Ing. Martin Hutař.  

Návštěvy farmářů i ministerstva

Do dnešní doby podnikli zástupci firmy PRO-BIO do Moldávie tři cesty, během nichž navštívili velvyslanectví ČR v Moldávii, Ministerstvo zemědělství, agenturu AIPA, která zajišťuje dotace pro zemědělství, agenturu Člověk v tísni a místní biocertifikační organizaci. „Těší nás, že jsme se při prezentaci hlavních myšlenek rozvoje ekologického zemědělství setkali s pozitivními reakcemi a s příslibem vzájemné budoucí spolupráce“, říká Ing. Martin Hutař.

Součástí cest byly i návštěvy deseti zemědělských podniků, které mají o ekologické zemědělství a dlouhodobou spolupráci s firmou PRO-BIO zájem. Poradce pro ekologické zemědělství jim vysvětlil princip udržování půdní úrodnosti a vláhy pomocí agrotechniky a poradil jim s vhodnou skladbou plodin v osevním postupu. Dále následovaly konzultace v oblasti regulace plevelů a škůdců, posklizňové úpravy bioprodukce a nutnosti kvalitního skladování, aby nedošlo ke kontaminaci nežádoucími látkami. Během návštěv probíhaly i diskuze na téma ekonomické rentability, kdy se názorně pro každého zemědělce vypočítaly tržby z bioprodukce.

Na farmě Baronceanca právě probíhala sklizeň ječmeneProjektem spolupráce nekončí

„Během podzimu plánujeme několik dalších pracovních cest do Moldávie a věříme, že tento projekt napomůže rozvoji ekologického zemědělství v místních podmínkách.  I po ukončení projektu budeme ve spolupráci a podpoře moldavského zemědělství pokračovat. Projekt vnímáme jako start dlouhodobé spolupráce, jejímž cílem je naučit moldavské zemědělce nezávislosti na velkých mezinárodních chemických společnostech“, doplňuje Ing. Martin Hutař.

„Před 25 lety jsme byli jedním ze zakladatelů ekologického zemědělství v ČR. Začátky nebyly vůbec jednoduché a dokážu si představit, jaké problémy a situace mohou v prvních letech nastat“, prozrazuje Martin Hutař.  Díky svým zkušenostem je společnost PRO-BIO schopna nabídnout vhodné rady a předat své znalosti nejen samotným zemědělcům, ale i dvěma moldavským poradcům pro ekologické zemědělství, kteří zde působí.

Na farmách se většinou setkáváme se zastaralými, ale funkčními čističkami na osiva i produkciNávštěva výzkumného ústavu rostlinné výroby v Balti (Moldavsko)

Praktická konzultace týkající se ekologického zemědělství přímo na poli farmáře Ursu Ion FeodosieProhlídka zemědělských strojů a kultivátorů půdy na farmě Baronceanca

 

 

O nás

Odběr novinek

Recept měsíce

Marocký kuskus s houbami

Hledáte rychlý a snadný recept s houbami? My ho máme!

Facebook
 
 

| Zajímavé odkazy | www.probio.cz, tel.: 583 301 952, fax: 583 301 960, e-mail: probio@probio.cz

BIO Harmonie, BIOLINE
Bioslavnosti